Xin chào: Khách
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRUY CẬP THÔNG TIN
Ngày đăng : 3/30/2022 10:39:00 AM
1. Cán bộ, Giảng viên:

                    Tài khoản: <hovaten>   
                            -  Ví dụ : Tên GV là Nguyễn Văn A thì tài khoản là : nguyenvana  (liên tục, không dấu)
                   Mật khẩu ban đầu:  <123>  
2. Sinh viên:

                  
Tài khoản: <Mã sinh viên>
                  Mật khẩu ban đầu:  <Ngày tháng năm sinh>  -  VD: 01011995   (2 ký tự ngày, 2 ký tự tháng, 4 ký tự năm)

* Lưu ý: 
-  Sau khi đăng nhập thành công lần đầu, nên thay đổi lại mật khẩu.
-  Nếu người sử dụng không đăng nhập được (do quên mật khẩu, ... ) vui lòng liên hệ cán bộ quản trị qua e_mail: caodangytetg@tiengiang.gov.vn  (Ghi rõ họ tên và các thông tin khác để được hỗ trợ kịp thời).
CÁC TIN BÀI KHÁC