Xin chào: Khách
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
HUONG DAN SU DUNG TAI KHOAN TRUY CAP THONG TIN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRUY CẬP THÔNG TIN
THÔNG BÁO CHUNG
Thong bao
Thông báo   6/30/2014 1:58:00 PM
Đề nghị sinh viên sau khi Login vào Website thì thay đổi mật khẩu của mình và cập nhật Email vào hệ thống
Phòng trường hợp mất mật khẩu(Chức năng nhắc mất khẩu chỉ hoặt động khi sinh viên đã cập nhật Email vào hệ thống)